Vedligeholdelse af støvsuger

  • Du må ikke støvsuge vand, hvis støvsugeren ikke er udstyret til det. Fugt kan beskadige posen, motoren og elektronsike dele, som findes i mange modeller.
  • Du må ikke støvsuge varm aske, cigaretter, tændstikker eller brandbare produkter.
  • Du må ikke støvsuge store mængder fint støv (cement, gips, mel), da det kan tilstoppe posen.
  • Brug ikke støvsugeren uden pose. Det kan beskadige støvsugeren.
  • Optimal ydeevne opnås ved at skifte poser regelmæssigt og filtret skal skiftes med hver 5. støvsugerpose. Alle filtre skal udskiftes mindst hvert andet år og når snavs kan ses. Brug af andre støvsugerposer end s-bag®-poser kan påvirke ydeevnen af støvsugeren negativt.